1/5/54

โรคลูคีเมีย

      ลูคิเมียคือ (Leukemia)หรือมะเร็งในเม็ดเลือดขาว เป็นโรคร้ายอีกชนิดหนึ่งที่ในแต่ละปีได้คร่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนไม่น้อย มะเร็งชนิดนี้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดกล่าวคือไขกระดูก(Bone Marrow)ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ในแกนกลางของกระดูกและมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดให้แก่ร่างกายได้แก่เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ตามปกติเม็ดเลือดแต่ละชนิดจะมีอายุขัยของตัวเองอยู่แล้ว 
          โดยเม็ดเลือดแดงจะมีอายุ 120 วันส่วนเม็ดขาวจะมีอายุเพียง 2-3สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งพอเม็ดเลือดเก่าหมดอายุร่างกายก็จะผลิตของใหม่ขึ้นมาทดแทนด้วยการแบ่งตัวขึ้นจากเซลล์ต้นกำเนิด ในระยะนี้หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับการแบ่งตัวของเซลล์จนร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ จำนวนเม็ดเลือดที่ผิดปกติก็จะมากขึ้น ในขณะเดียวกันเม็ดเลือดเหล่านี้ยังเข้าไปรบกวนการทำงานของเม็ดเลือดปกติทำให้จำนวนเม็ดเลือดดีลดลง เป็นผลให้ร่างกายอ่อนแอจนเกิดภาวะโรคมะเร็งในที่สุด 
          เมื่อเกิดมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ภาวะนี้จะไปรบกวนการแบ่งตัวของเซลล์ปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดถูกสร้างขึ้นน้อยลง ผู้ป่วยจะมีอาการซีด มีจุดจ้ำเลือดขึ้นตามตัว หรือมีเลือดออกจากเยื่อบุต่าง ๆ ในร่างกาย อันเป็นผลมาจากการสร้างเกล็ดเลือดต่ำลง รวมถึงอาจมีไข้ และสามารถติดเชื้ออย่างรุนแรงได้เนื่องจากเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ มีจำนวนน้อยลง อย่างไรก็ตามเราสามารถแบ่งชนิดของโรคได้เป็น 2ลักษณะได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ที่จะมีอาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากการลดจำนวนลงอย่างเฉียบพลันของเม็ดเลือดปกติและ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไป เพราะเซลล์เม็ดเลือดปกติยังไม่ถูกรบกวนมากเกินไป 
          ในด้านการรักษา เป็นที่เข้าใจว่าสาเหตุของมะเร็งเม็ดเลือดขาว เกิดขึ้นจากความผิดปกติในการแบ่งตัวของเซลล์เลือด ซึ่งทางการแพทย์เชื่อว่ามาจากหลายสาเหตุเช่น พันธุกรรม สารกัมมันตรังสี สารเคมีจำพวกสารระเหย ยา รวมถึงไวรัสบางชนิดด้วย ก่อนทำการรักษาจะมีการวินิจฉัยโรคโดยตรวจจากลักษณะเม็ดเลือดที่ได้จากการเจาะเลือดตามปกติเรียกว่า Complete Blood Count(CBC)และเพื่อต้องการความแม่นยำมากขึ้น จะมีการเจาะเลือดจากไขกระดูกบริเวณสะโพก และกลางหน้าอกมาวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วย 
             ซึ่งหากตรวจพบว่าเป็น แพทย์จะทำการรักษาโดยใช้เคมีบำบัด หรือรังสีบำบัด เพื่อให้จำนวนเม็ดเลือดที่ผิดปกติลดลง หรืออาจจะเลือกใช้ การปลูกถ่ายไขกระดูก ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพที่สุดแล้วในเวลานี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น